Monteringssystem

Solceller installeras vanligtvis på tak så att de kan fånga så mycket sol som möjligt och inte påverkas av skuggor. Installationen ska helst göras av en installatör med expertis. De monteringsmaterial som behövs för att installera solceller skiljer sig åt mellan olika situationer.

På ett platt tak monteras solcellerna på ett annat sätt än på ett sadeltak eller på ett stående falstak. I allmänhet används takankare gjorda av aluminium eller stål. På dessa takankare fästs en ram som solcellerna fästs på.